მოიძებნა 3 ჩანაწერი


იძულებით გადაადგილებულ პირებს სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების ხელშეწყობის მიზნით მინიტრაქტორები გადასცეს

დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტომ იძულებით გადაადგილებულ პირებს სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების ხელშეწყობის მიზნით.

კასპის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამა

კასპის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სხვადასხვა კატეგორიის დაავადების მქონე მოქალაქეებს, აქვთ საშუალება ისარგებლონ მერიის ყოველწიური სოციალური.

)