ღონისძიება სასირეთში კონსტიტუციის იუბილესთან დაკავშირებით)