სოციალურ ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრა - შიდა ქართლის ახალი გუბერნატორის პრიორიტეტები)