ოჯახში ძალადობა და გამოსავალი - ინტერვიუ ფსიქოლოგთან)