მოიძებნა 3 ჩანაწერი


კასპის მუნიციპალიტეტის მერი წითელი ჯვრისა და გაეროს მოსახლეობის ფონდის...

დღეს კასპის მუნიციპალიტეტის მერი ვახტანგ მაისურაძე საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების პრეზიდენტს ნათია ლოლაძეს და.

)