მოიძებნა 1 ჩანაწერი


ახალქალაქში ციხე-გალავნის აღდგენითი სამუშაოები დასრულდა

ახალქალაქში ციხე-გალავნის აღდგენითი სამუშაოები დასრულდა.

რეაბილიტაციის ფარგლებში აღდგენითი სამუშაოები ჩაუტარდა ციხე-გალავანს, ნაგებობის ეზოში.

)