მოიძებნა 2 ჩანაწერი


იცავენ თუ არა კორონავირუსის გათვალისწინებულ რეკომენდაციბს კასპის აგრარულ ბაზარში

კორონავირუსის მატების მიუხედავად კვლავ პრობლემად რჩება ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაციების.

)