სავალდებულოა თუ არა პირბადის ტარება ბავშვებისთის - ექიმის რეკომენდაცია)