ოჯახში ძალადობის შემთხვევები გაიზარდა - კორონავირუსის გავლენა)