შეწყვეტილი სწავლა სკოლებში - დისტანციური სწავლების უარყოფითი და დადებითი მხარეებინაძვის ხის ისტორია
)