სწორად სუნთქვის მნიშვნელობა კორონავირუსის მართვისას - მედიკოსების რჩევები საზოგადოებას)