იცავენ თუ არა კასპში კორონავირუსის პრევენციისმიზნით გაცემულ რეკომენდაციებს)