კასპში მალე სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ საზოგადოებრივი ცენტრი გაიხსნება


კასპში მალე სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ საზოგადოებრივი ცენტრი გაიხსნება.

იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, ბოლო რამდენიმე წელია, აქტიურად მუშაობს ადგილობრივი თვითმმართველობების შესაძლებლობების გაზრდის ხელშესაწყობად. საქართველოს მთავრობამ მრავალი მნიშვნელოვანი რეფორმა განახორციელა საჯარო სექტორში თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით.

შედეგად, ქალაქებსა და მუნიციპალურ ცენტრებში, მოსახლეობას საშუალება აქვს, ისარგებლოს ხარისხიანი სერვისებით.


)